IN HET WERK GESTORT

Soms is het niet mogelijk om prefab elementen te gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer de wanden te lang zijn en hierdoor niet vervoerd kunnen worden. Ook wanneer u kiest voor specifieke wanden die niet in een betonfabriek gemaakt kunnen worden, zal er vaak gebruik gemaakt worden van een in het werk gestorte afzinkkelder.

Op de plek waar de kelder komt te staan wordt bekisting geplaatst en daarna wordt de beton gestort. Nadat de beton gestort is moet deze ongeveer 3 weken uitharden. Na volledige uitharding kan er worden begonnen met afzinken.

 

 

20130404_161241  IMG_1575